top of page

Grafisk bestilling

• Dersom det er mulig. Definer mål, mening og målgruppe på forhånd
(budsjett dersom det skal promoteres).

• Tekst bør være ferdig korrekturlest før levering til grafisk avdeling. Man skal selvfølgelig få hjelp til tekst om man ønsker, men forklar tydelig hva du ønsker å formidle.

• Menyer SKAL sendes i et Microsoft Word-fil dokument og må inneholde alt av nødvendig informasjon (allergener, priser, navn på produkter, tekstforslag etc).
bottom of page