top of page

HISTORIE

Det hele startet i 1979, da Tom Rune Pedersen kjøpte sin første eiendom som 19-åring. Han har tidligere uttalt at midlene han mottok som konfirmant kom godt med som startkapital. Det betyr ikke at han ble født med en sølvskje i munnen, slik man gjerne kunne trodd, snarere en plastskje ifølge han selv.

 

TANKS SKOLE

Allerede som 17-åring, etter to år på Tanks gymnas dro han alene til USA, hvor han opprinnelig skulle være i 2 uker. Som nysgjerrig og utforskende fant han det høyst nødvendig å haike gjennom både USA og Canada helt alene i to måneder mer enn planlagt. Rik på flere nye idéer, men fullstendig blakk, fikk han hjelp av den Norske Ambassade til en returbillett hjem til Bergen. Da han returnerte, mottok han en reprimande av rektor for uansvarlig fravær, som truet med å utvise han resten av skoleåret dersom han fant på flere slike sprell. Lite visste han den gang at knapt 3 tiår senere, skulle han kjøpe hele skolen fra fylkeskommunen, med ett ønske om å oppruste skolen slik at den fremstår som et velholdt, flott bygg med den historie og sjel som skolen representerer for mange bergensere.

BUKSESMEKKEN

Etter sluttført videregående skole, og ett to årig opphold på befalskolen i Kongsberg, startet Tom Rune sin første butikk i Hollendergaten 18. Allerede som 24-åring hadde han flere butikker under navnet Buksesmekken, henholdsvis i Hollendergaten 18, Kong Oscars gate 43, Vektertorget senter, Sartor Senter og Åsane Senter. Han gikk senere også inn i styret i Åsane Senter, og ble styreformann i en alder av 26 år.

 

KLØVER EIENDOM

Kløver Eiendom ble stiftet i 1998, som følge av hard konkurranse med kollega, og daværende samarbeidspartner Geir Hove. Utgangspunktet for samarbeidet, var å unngå å møte hverandre i harde anbudsrunder i fremtiden. Selskapet ble derfor etablert med 50% eierskap hver. Kløver Eiendom hadde som målsetting å drive eiendomsutvikling i Bergen sentrum. Selskapet fremstod som solid og seriøst, med kjerneverdier som kreativitet, langsiktighet og ansvarlighet.

MTB GRUPPEN AS

MTB gruppen ble etablert i 2001, ettersom Tom Rune ønsket å utvikle eiendomsselskaper også i andre deler av landet. Selskapet ble etablert sammen med Morten Egge og Bjarne Øen, med en eierstruktur på 1/3 hver i selskapet. Dette selskapet har idag over 100 000 kvm eiendom, fordelt over hele landet. MTB gruppen satser på store, seriøse leietakere med lav motpartsrisiko og god forutsigbarhet. Mer informasjon om MTB Gruppen finner du her.

SELSKAPET I DAG

Magic Norway har i dag en sammensatt og balansert portefølje av sentrale og attraktive eiendommer. Vår bygningsmasse består i dag av kjøpesentre, restauranter, logistikkbygg, hoteller, handelseiendommer, leiligheter og kontorbygg. Etterhvert som butikkene gikk godt, etablerte Tom Rune produksjonsselskap av tekstiler i Irland, London og Paris. For å få hånd om det meste av næringskjeden, valgte han å også selge produkter til andre tekstilbutikker i Norge. 

FRA TEKSTIL TIL HANDELSEIENDOM

Fra 1988 ble det startet opp kjøp av leiegårder, som ble oppusset. Tom Rune hadde etter en tid flere leiegårder, men dog følte han at han hadde best kompetanse på handel og erfaring fra styrearbeid i kjøpesenter. Han valgte derfor å følge det amerikanske prinsippet Consentrate and Dominate. Etter 16 år innenfor tekstilbransjen, solgte han samtlige butikker og leiegårder, og startet fra scratch med innvestering innenfor handelseiendommer. Han har siden bygget sten på sten, noe som idag har resultert i en portefølje på godt over 60 eiendommer. Det er fortsatt slik at filosofien hos alle de som arbeider i selskapet omhandler langsiktighet, ansvarlighet og forsiktighet. I tillegg har det vært viktig å ha en arbeidsplass hvor man gleder seg til å gå på jobb, hver dag. Tom Rune hadde tidlig bestemt seg for å gi bort hele forretningsvirksomheten etterhvert. Det har aldri vært slik at motivet og arbeidslysten har hatt sammenheng med å skape verdier for seg selv, tvert imot har det vært helt andre verdisyn som har vært gjeldende fra dag én.

bottom of page