top of page

OM MAGIC NORWAY

Magic Norway er et familieeid eiendomsselskap med 3 aksjonærer. Selskapet ble etablert av Tom Rune Pedersen, og ble senere overdratt til døtrene Benedicte og Irmelin Pedersen. Den totale eiendomsmassen utgjør omtrent 250 000 kvm. Selskapets eiendommer ligger hovedsaklig i Bergen.

 

Selskapets visjon er å drive et Bergens basert eiendomsselskap med forgreninger utover hele landet. Dette skal selskapet oppnå ved å kjøpe og forvalte gode og attraktive eiendommer. Vi vil sørge for effektiv drift og tilpasser oss til leietakernes behov. Videre ser vi for oss at vi skal levere et produkt som er attraktivt ikke bare for våre leietakere, men også for det enkelte nærmiljø og kommune. På denne måten vil vi dermed være en positiv bidragsyter, både lokalt og regionalt, med hovedvekt på langsiktighet og seriøsitet.

Magic Norway er i dag et konsern med over 100 datterselskap innenfor eiendomsdrift, eiendomsutvikling, hotell, restaurant og uteliv. I tillegg driver selskapet innenfor design, bemanning, eventer, finans med mer. Selskapene er i sterk vekst og har til sammen mer enn 200 ansatte.

bottom of page