top of page
  • Forfatterens bildeMagic Norway

Bergens Tidende: Vil bygge Xhibition-bygningen like høy som Rådhuset

Magic Norway har ambisiøse planer for hotellvirksomheten på Xhibition. Det er kommunen er negativ til.


50 METER: Det er planlagt at Xhibition skal strekke seg 50 meter opp i luften, og vil være til sammen 11-12 etasjer høyt. (Foto: Se arkitektur)

Magic Hotel Xhibition ønsker seg 392 nye hotellrom, en rekke møterom og en restaurant med panoramautsikt.


Planene innebærer et 14.200 m² stort påbygg på toppen av bygningen. Bygget vil til sammen strekke seg 50 meter opp i luften, og vil være til sammen 11-12 etasjer høyt.


– Nå har vi et stort bygg som allerede står, og da er det mer naturlig å utvikle eiendommen vi har fremfor å kjøpe noe nytt. Slik har vi muligheten til å utvikle Xhibitions potensial, sier Ole Warberg, konserndirektør i Magic Norway.


I dag er størrelsen på Xhibition på rundt 20.000 m², og går over seks etasjer. Hotelldelen av bygget består av 55 rom.


– Vi mener dette er mulig å gjennomføre. Vi har tenkt stort og ønsker å tilføye noe som kan bli en sentral del av Bergen sentrum, sier Warberg.


AVSLAG: Slik vil Bergen sentrum se ut dersom Magic Norway får byggetillatelse. Søknaden er for øyeblikket avslått. (Foto: Se arkitektur)

Kommunen negativ

Magic Norway har sendt søknad med planene til byggesaksavdelingen i Bergen kommune. Kommunen har avslått søknaden, og viser til 16 paragrafer i loven og i reguleringsplaner.


Seksjonsleder i byggesaksavdelingen, Katrine Ve, trekker frem to hovedgrunner at søknaden er blitt avslått.


– For det første er bygningen i seg selv verneverdig. Alle endringer på bygningen må bli gjort med en viss forsiktighet, sier Ve.


– I tillegg er det ikke redegjort for en reguleringsplan. Ved ønske om slike betydelige endringer på et bygg, må dette ligge i planene, fortsetter hun.


I avslaget blir det blant annet pekt på at påbygget heller ikke tar hensyn til de verneverdige bygninger, som for eksempel Telegrafen, som ligger rett bak. Det blir også trukket frem at bygningene vil stå i veien for utsikten mot fjellinjen for andre bygninger rundt påbygget.


Til politisk behandling

Magic Norway har klaget på avslaget.


– Avdelingen mener at avslaget er vurdert til å være riktig. Klagen er derfor sendt videre til byrådsavdelingen for byutvikling for politisk behandling der, sier Ve.


MIDT I SENTRUM: Xhibition ligger sentralt i Bergen sentrum, rett i nærheten av Byparken. (Foto: Se arkitektur)

Til tross for avslaget, er ikke Warberg bekymret for prosjektet.


– Det er sånn at denne typen søknader trenger en del dispensasjoner, og da er det ikke uvanlig å få et avslag, sier han.


Konsernsjefen håper på politisk drahjelp for å få gjennomslag for planene.


– Klagen på avslaget blir nå behandlet videre, og vi håper på et positivt sluttresultat, sier han.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page