top of page
 • Forfatterens bildeMagic Norway

Bergensavisen: Familiekonsernet vil satse milliarder i sentrum


Slik vil Magic Norway at Xhibition skal bli. De har søkt om utvide fra 55 til 302 hotellrom over flere etasjer. (Foto: Magic Media)
Magic Norway ønsker hotellutvidelse på Kløverhuset og Xhibition. I Gågaten vil de åpne nytt hotell, så langt sier kommunen nei.

Magic Norway har søkt om tillatelse til 600 nye hotellrom i Bergen.


Det vil de gjøre med 302 av rom på toppen av Xhibition, romutvidelse på Kløverhuset og nytt hotell med 129 rom i Gågaten.


Så langt har kommunen gitt avslag på to av tre søknader.


– Vi tror på positivt resultat i slutten av prosessen, sier konsernsjef Ole Warberg i Magic Norway.


Tom Rune Pedersen og døtrene, Benedicte H. Pedersen og Irmelin H. Pedersen som er hovedeierne i Magic Norway, har søkt om å utvide fra 55 til 302 rom på Xhibition, skrev Dagens Næringsliv søndag. Magic-gruppen vil bygge flere etasjer tilsvarende 14.000 nye kvadratmeter.


Det er alt gitt tillatelse til utvidelse på Kløverhuset og til vinteren vil arbeidet med 22 nye enheter være rehabilitert. Nye planer er ikke omfattende, ifølge konsernledelsen, uten å si eksakt hva dette innebærer.


Faktaboks om Magic Norway

 • Magic Norway-konsernet eies av familien Pedersen.

 • Hovedeierne er Benedicte H. Pedersen og Irmelin H. Pedersen, døtrene til grunnlegger Tom Rune Pedersen.

 • Konsernet favner om 28 selskaper og hadde i fjor en samlet omsetning på 235 millioner, ifølge proff.no.

 • Konsernets to hotelldriftselskaper tapte i fjor henholdsvis 9,2 millioner og 11,6 millioner kroner på driften.

 • Familien vil investere 2,5 til 3 milliarder i Bergen sentrum de neste tre årene.

 • Konsernet vil bygge ny kulturarena i gamle Tanks skole. Utvide eksisterende hotell på Xhibition og Kløverhuset, og nytt hotell i Gågaten. Magic-kjeden har fra før hoteller ved Korskirkeallmenningen og i Solheimsviken.

Annen visjon

Tidligere har BA skrevet om Magic Norway sitt ønske om å bygge hotell nummer fem i Gågaten. I det gamle Sundt & Co-bygget i Gågaten ønsker konsernet å bygge 129 hotellrom.


Fagetaten i Bergen kommune har gitt avslag søknaden for Gågaten og utvidelse av Xhibition. I avslagene lister de opp flere reguleringer og bestemmelser tiltakene strider mot.


Fagetaten stiller også spørsmål ved om det er behov for nok et hotell i dette området, som alt har to etablerte hoteller. Byrådet har sluttet seg til fagetatens vurdering.


– Sånn vi ser det, er ikke de omsøkte tiltaket i tråd med vår visjon for videreutvikling i området, sier byråd for byutvikling Rune Bakervik til BA.

Vil bygge 129 hotellrom i det gamle Sundt & Co-bygget i Gågaten. (Foto: Magic Norway)

Det pekes også på at Xhibition er et verneverdig bygg som ønskes bevart. Nabobygget Telegrafen er også verneverdig, og ifølge fagetaten vil utvidelse påvirke bygget i stor grad ved en eventuell tillatelse.


– Skal det åpnes for videre utbygging av hotell må det avklares i en reguleringsplan. Jeg tolker det som er presentert til å være i strid med utviklingen vi ønsker i byen og politiske vedtak.


Utviklere som ønsker rask saksbehandling og gode løsninger rådes til å forholde seg til vedtatte politiske planer og lytte til råd fra fagetaten.


– Det er en vanskelig vei utenom dette, sier Bakervik.


Xhibition i fremtiden om konsernet får grønt lys. (Foto: Magic Norway)

Klager

Magic-gruppen har klaget på begge avslagene og er optimistiske på at det vil gå rette veien med tiden.


– Å bygge i sentrum kan være utfordrende. Det fører med seg at man trenger en del dispensasjoner. Vi har en tanke om at det vil bli positivt resultat i slutten av prosessen, forteller Warberg til BA.


– Har dere andre tenkte alternativ?


– Det vi har søkt om, er det vi ønsker å få godkjennelse på og gjennomføre. Eventuelle alternativ får vi diskutere senere. Vi ønsker å være litt innovative og nytenkende. Xhibition vil bli et fyrtårn i sentrum, sier Warberg.


Satser på Bergen

Familiekonsernet vil investere mellom 2,5 og 3 milliarder kroner i Bergen de tre neste årene.


– Vi ønsker primært å få et godt fotfeste i Bergen som en uavhengig hotell- og restaurantaktør. En viktig motivator for oss er å skape arbeidsplasser og vi vil kunne sysselsette nærmere 600 nye arbeidsplasser, sier konsernsjef Warberg i Magic Norway.


Han forteller at bergenshotellene skal ha hatt en årlig vekst på rundt ti prosent de siste årene. Så langt i år har Magic-konsernet en vekst på 12 prosent.


Med nybygg og utvidelser blir det til sammen 1100 hotellrom i sentrum for konsernet, som har stor tro på videre vekst i Bergen.


Konsernet vil også skape ny kulturarena i gamle Tanks skole. Her satser selskapet 200 millioner, og går alt etter planen har byens befolkning nytt kultursenter om drøye ett år.


Foto: Magic Norway

Fransk slott

Pedersen-familien har i sommer slått på stortrommen og kjøpt et fransk vinslott. Eiendommen skal ha kostet over 100 millioner. Selskapet har per dags dato ingen planer om å utvide hotellvirksomheten til utlandet.


– Vi tar et steg av gangen og har for øyeblikket mer enn nok med å realisere de prosjektene vi er i gang med i Bergen. Eiendommen i Frankrike er primært for vinproduksjon, og skal utvikles som arrangørsted for store arrangementer, fortalte konserndirektør i Magic Hotels, Ole Warberg til BA søndag.


Enorm hotellvekst

– Markedet blir tøffere totalt sett, men det er alltid rom for det rette konseptet, sier Peter Wiederstrøm til BA.

Hotellrådgiver Peter Wiederstrøm. Foto: Privat

Wiederstrøm er hotellrådgiver i Wiederstrøm Hotel Consulting og han uttaler seg på generelt grunnlag i denne saken.


– Vi har kunder i form av hotelldrivere og investorer som vil inn i Bergen, til tross for at byen har hatt enorm vekst i romkapasiteten de siste årene, sier Wiederstrøm.


Attraktiv by

I flere år hadde Bergen høyest rombelegg i Norge på årsbasis. Den førsteplassen har de mistet, men i august klinket byen til som nummer én blant de tolv største hotellbyene.


– Bergen er en attraktiv by, som har flere bein å stå på. Det er en by som har mye å tilby kundene, sier Wiederstrøm.Wiederstrøm er hotellrådgiver i Wiederstrøm Hotel Consulting og han uttaler seg på generelt grunnlag i denne saken.


– Vi har kunder i form av hotelldrivere og investorer som vil inn i Bergen, til tross for at byen har hatt enorm vekst i romkapasiteten de siste årene, sier Wiederstrøm.


Attraktiv by

I flere år hadde Bergen høyest rombelegg i Norge på årsbasis. Den førsteplassen har de mistet, men i august klinket byen til som nummer én blant de tolv største hotellbyene.


– Bergen er en attraktiv by, som har flere bein å stå på. Det er en by som har mye å tilby kundene, sier Wiederstrøm.


Det har vært en enorm vekst i hotelltilbudet de siste fem-seks årene.


– Kapasiteten har økt med 60–70 prosent på få år, men jeg synes det har gått bedre for næringen enn man kunne frykte, kan han fortelle.


– Man skulle nesten ikke tro det var mulig for markedet å absorbere en slik tilbudsvekst såpass godt som man tross alt har gjort, legger han til.

 

TILTAK STRIDER MOT:


Søknad om tillatelse ved Xhibition til bruksendring fra kontor til hotellrom og påbygg til eksisterende byggverk i form av hotell, møterom og restaurant avslås i henhold til:


 • KPA2018 § 3 Plankrav pkt.3.1 med hensyn til at tiltak etter pbl § 20-1 bokstav a og d skal inngå i reguleringsplan vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven av 1985 eller nyere lov.

 • KPA2018 § 8 Arkitektur og byform pkt. 8.2.1, pkt. 8.2.3 og pkt. 8.2.4.

 • KPA2018 § 12 Kulturminner og kulturmiljø pkt. 12.4 med hensyn til at bygninger i verneverdige kulturmiljø skal beholde sitt særpreg og estetiske kvaliteter i fasade, detaljer og hovedform.

 • KPA2018 § 16 Mobilitet pkt. 16.4 med hensyn til at det skal dokumenteres at varelevering kan skje uten hindring eller fare for andre trafikanter.

 • KPA2018 § 17 Parkering med hensyn til krav til sykkelparkeringsdekning.

 • KPA2018 § 26.1 Felles bestemmelser for sone 1-2; sentrumskjerne og byfortettingssone pkt. 26.1.7 med hensyn til at grad av utnytting gis ut fra krav til byromsstruktur, byggehøyde og uteareal.

 • KPA2018 § 26.2 Sone 1 Sentrumskjerne pkt. 26.2.1 bokstav k. med hensyn til at byggehøyden skal tilpasses stedets lokale særpreg, ivareta gode kvaliteter i tilliggende byrom og viktige siktlinjer. Det skal tas hensyn til lokalklimatiske forhold og tiltakets fjernvirkning.

 • KPA2018 § 38.3.1 Historiske områder med hensyn til at eksisterende bebyggelse skal være premissgivende for byggehøyder, volum og bebyggelsesstruktur ved nye tiltak.

 • Plan- og bygningsloven § 19-1 Dispensasjon vedrørende manglende søknader om dispensasjon.

 • Plan- og bygningsloven § 29-2 Visuelle kvaliteter med hensyn til visuelle kvaliteter for tiltaket i seg selv og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.

 • Plan- og bygningsloven § 31-1 Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk med hensyn til at historisk, arkitektonisk og annen kulturell verdi som knytter seg til et byggverks ytre, så vidt mulig blir bevart.

 • Reguleringsplan nummer 1604 0000 med hensyn til formålet «gangareal med byromsbruk».Reguleringsplan nummer 10000 med videre henvisning til veiloven av 1919 med hensyn til byggegrense langs kommunal- og fylkesvei.

 • KDP sentrum § 4.1 Verneverdig nyere arkitektur med hensyn til at bebyggelsens egenart skal søkes bevart ved at gesimshøyde, takform og viktige bygningsmessige detaljer opprettholdes eller tilbakeføres.

 • KDP sentrum § 4.4 Takterrasser og takarker, altaner og balkonger med hensyn til at eksisterende taklandskap skal bevares.

 • KDP sentrum § 4.5 Fasader mot byrom med hensyn til at det ikke er tillat med utkraging av bygning over fortau.

Yorumlar


Yorumlara kapatıldı.
bottom of page